Monday, 13 January 2014

Pentaksiran Pusat PMR Sains mulai 2014

Salam 1Malaysia,

Berikut adalah maklumat terbaru tentang Pentaksiran Pusat PMR 2014, khususnya untuk semua pelajar Tingkatan 3 tahun 2014.

Instrumen pentaksiran pusat peringkatan menengah rendah Sains (Ujian Bertulis)

Tempoh:  2 jam

Konstruk: Pengetahuan, Pemahaman, Kemahiran

Kaedah penskoran: Analitik and holistik

Bentuk ujian: Objektif/Subjektif

Jenis item: 
1) respons terhad
2) respons terbuka
3) berstruktur
4) objektif pelbagai bentuk

Tugasan: Dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran tingkatan satu hingga tiga.

Sekian.

No comments:

Post a Comment

Hiya,

If you have anything constructive to say, feel free to leave a message : - )