Monday, 13 June 2016

KSSM Sains Tingkatan 1

DSKP SAINS TINGKATAN 1

Mula tahun 2017, murid Tingkatan 1 akan mempelajari tajuk-tajuk dalam subjek Sains yang berikut:

Tema 1: Kaedah Saintifik

Bab 1: Pengenalan kepada penyiasatan saintifik

1.1  Sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian
1.2  Makmal sains anda
1.3  Kuantiti fizikal dan unitnya
1.4  Penggunaan alat pengukur, kejituan, kepersisan, kepekaan dan ralat
1.5  Ketumpatan
1.6  Langkah dalam penyiasatan saintifik
1.7  Sikap saintifik dan inlay murni dalam menjalankan penyiasatan saintifik

Tema 2: Penyenggaraan dan Kesinambungan Hidup

Bab 2: Sel sebagai unit asas hidupan

2.1  Sel- struktur, fungsi dan organisasi
2.2  Respirasi sel dan fotosintesis

Bab 3: Koordinasi dan gerak balas

3.1  Homeostasis dalam benda hidup

Bab 4: Pembiakan

4.1  Pembiakan seks dan aseks
4.2  Sistem pembiakan manusia
4.3  Kitar haid
4.4  Persenyawaan dan kehamilan
4.5  Faktor yang mempengaruhi perkembangan fetus dan bayi
4.6  Kemandulan dan pencegahan kehamilan
4.7  Pembiakan tumbuhan

Tema 3: Penerokaan Unsur dalam Alam

Bab 5: Jirim

5.1  Jirim dalam alam
5.2  Tiga keadaan jirim

Bab 6: Jadual Berkala

6.1  Pengelasan unsur
6.2  Campuran
6.3  Sebatian

Bab 7: Udara

7.1  Komposisi udara
7.2  Pembakaran
7.3  Pencemaran udara

Tema 4: Tenaga dan Kelestarian Hidup

Bab 8: Cahaya dan optik

8.1  Penggunaan cermin
8.2  Ciri-ciri cahaya
8.3  Pantulan cahaya
8.4  Pembiasan cahaya
8.5  Penyebaran cahaya
8.6  Penyerakan cahaya
8.7  Penambahan dan penolakan cahaya

Tema 5: Penerokaan Bumi dan Angkasa Lepas

Bab 9: Bumi

9.1   Sistem dan struktur Bumi
9.2   Bahan Bumi
9.3   Proses utama Bumi
9.4   Fenomena geobencana
9.5   Usia Bumi
9.6   Sumber Bumi dan geologi gunaan

Sumber / Rujukan: http://www.moe.gov.my/my/KSSM
No comments:

Post a Comment

Hiya,

If you have anything constructive to say, feel free to leave a message : - )